บริษัท พี.อินเซนทีฟ ทัวร์อีเว้นท์  จำกัด

111/92  ชั้น2 ถนนโพธิ์แก้ว แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

Tel /Fax:  02-101-2561, 02-101-2562  Mobile: 08-3615-1719 ,  08-3715-1719P.Incentive  TourEvent Co., Ltd.

111/92  2nd Floor Phokaew Road, Nawamin Buengkum, Bangkok 10240 Thailand