"บุญออนทัวร์"

14-15 มิถุนายน 2557

สวนผึ้ง ราชบุรี


บริจาคสิ่งของ ตำรวจตระเวนชายแดนพม่า วัดและโรงเรียนที่พม่า